Szybka zmiana nazwy pliku

Jak szybko zmienić nazwę pliku na dysku?  Można to zrobić kilkoma  różnymi sposobami, np. z wykorzystaniem metod obiektu FileSystemObject:
Przenoszenie pliku
Można tez wykorzystać proste wyrażenie VBA Name.
Działa to tak:

Name StaraNazwa  As NowaNazwa

Zarówno stara jak i nowa nazwa pliku muszą być pełne.  W ten sposób można przenosić pliki również między różnymi dyskami., oczywiście na tym drugim dysku istnieją odpowiednie foldery.

Przykładowy kod może wyglądać tak:

Public Sub ZmianaNazwy()
Dim StaraNazwa As String
Dim NowaNazwa As String
StaraNazwa = “E:\AKTUAL\Wprawki\Obraz1.jpg”
NowaNazwa = “E:Aktual\Wprawki\Obrazy\Obraz2.jpg”
Name StaraNazwa As NowaNazwa
End Sub

Najczęściej występujące błędy wykonania w tym przypadku to:

  • brak pliku do przeniesienia – błąd 53
  • brak folderu na miejscu docelowym przenoszonego pliku – błąd 53
  • przenoszony plik jest otwarty – błąd 75
  • istnieje już plik o nazwie, którą ma mieć przenoszony plik –
   błąd 58.

Za pomocą wyrażenia Name można przenosić także katalogi, ale tylko w ramach tego samego dysku.


Kurs Excel programowanie w VBA

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *