Szybka zmiana nazwy pliku

Jak szybko zmienić nazwę pliku na dysku?  Można to zrobić kilkoma  różnymi sposobami, np. z wykorzystaniem metod obiektu FileSystemObject:
Przenoszenie pliku
Można tez wykorzystać proste wyrażenie VBA Name.
Działa to tak:

Name StaraNazwa  As NowaNazwa

Zarówno stara jak i nowa nazwa pliku muszą być pełne.  W ten sposób można przenosić pliki również między różnymi dyskami., oczywiście na tym drugim dysku istnieją odpowiednie foldery.

Przykładowy kod może wyglądać tak:

Public Sub ZmianaNazwy()
Dim StaraNazwa As String
Dim NowaNazwa As String
StaraNazwa = “E:\AKTUAL\Wprawki\Obraz1.jpg”
NowaNazwa = “E:Aktual\Wprawki\Obrazy\Obraz2.jpg”
Name StaraNazwa As NowaNazwa
End Sub

Najczęściej występujące błędy wykonania w tym przypadku to:

  • brak pliku do przeniesienia – błąd 53
  • brak folderu na miejscu docelowym przenoszonego pliku – błąd 53
  • przenoszony plik jest otwarty – błąd 75
  • istnieje już plik o nazwie, którą ma mieć przenoszony plik –
   błąd 58.

Za pomocą wyrażenia Name można przenosić także katalogi, ale tylko w ramach tego samego dysku.


Kurs Excel programowanie w VBA

 

Błąd wykonania 58

Błąd wykonania 58 – File already exists

Błąd ten pojawia się w sytuacji, gdy następuje próba zapisania pliku pod nazwą pliku już istniejącego.
Jedynym zabezpieczeniem kodu przed tym błędem jest tu zmiana docelowej nazwy pliku.

Inne błędy wykonania VBA (Run-time) są tu:
Błędy kodu wykonania

 

Funkcje VBA OR

Funkcja Or w VBA to jedna z funkcji logicznych VBA. Właściwie to spełnia rolę operatora w sumie logicznej.
Wszystkie warunki będące składnikami takiej sumy muszą być typu Boolean (czyli True dla prawdy i False dla fałszu). W wyniku działania otrzymujemy również wartość typu Boolean.

Public Sub Przyklad()
Dim CzyPrawda As Boolean
Dim Warunek1 As Boolean
Dim
Warunek1 As Boolean
Dim Warunek1 As Boolean

CzyPrawda = Warunek1 Or Warunek2 Or Warunek3
End Sub

W wyniku działania otrzymujemy wartość True tylko wtedy, gdy chociaż jeden z warunków jest spełniony czyli ma wartość True.  Wartość False wystąpi tylko w przypadku. gdy wszystkie farunki są fałszem.

Odpowiednikiem funkcji w Excelu jest funkcja LUB()


Kurs Makra i VBA w Excelu dla początkujących

 

Funkcja LUB

Funkcja LUB to jedna z funkcji logicznych Excela. Zwraca wartość typu logicznego (Prawda lub Fałsz).
Jest odpowiednikiem sumy logicznej czyli alternatywy.

Argumentami funkcji są warunki, które albo są spełnione albo nie – czyli każdy z nich zwraca wartość Prawda lub Fałsz.

Jeżeli co najmniej jeden z pojedynczych warunków jest spełniony – funkcja LUB zwraca wartość Prawda. W wyniku działania funkcji otrzymamy Fałsz tylko w  przypadku, gdy wszystkie są fałszywe.

Odpowiednikiem funkcji w VBA jest funkcja OR().


Kurs Excel 2019 od podstaw

 

Sortowanie tabeli

Każdą tabelę i zakres danych można posortować w dowolny sposób. Służy do tego narzędzie Excela Sortuj w grupie opcji Sortowanie i Filtrowanie na karcie Dane.

kliknij, aby powiększyć

Jak to wygląda w praktyce? Wykorzystajmy tu znany z wątku statystyki wyborcze plik kandydatów do sejmu w wyborach 2023r.
Zaznaczamy całe kolumny (choć można precyzyjnie zaznaczyć tylko zakres,  w którym są dane) i naciskamy Sortuj.

kliknij, aby powiększyć

Otworzy się formularz, w którym definiujemy parametry, zgodnie z którymi chcemy posortować dane.

kliknij, aby powiększyć

I kolejny poziom:

kliknij, aby powiększyć

Im wyższy poziom, tym wyższa kolejność sortowania.
A efekt końcowy wygląda tak:

kliknij, aby powiększyć

Oczywiście można ustalić tu własne zasady – w zależności od potrzeb.


Kurs Excel dla pracowników administracji