Błędy wykonania VBA

Błędy wykonania to błędy kodu VBA, które pojawiają się w trakcie wykonywania kodu, mimo wcześniejszej prawidłowej kompilacji.
Najczęściej występujące to:

  • Błąd 5
   Invalid procedure call or argument
   Nieprawidłowe wywołanie procedury lub nieprawidłowy argument
   Szczegóły błędu: Błąd 5
  • Błąd 53
   File not found
   Nie znaleziono pliku
   Szczegóły błędu: Błąd 53
  • Błąd 58
   File already exists
   Plik już istnieje
   Szczegóły błędu: Błąd 58
  • Błąd 75
   Path/File Access error
   Błąd dostępu do ścieżki lub pliku
   Szczegóły błędu: Błąd 75
  • Błąd 76
   Path not found
   Brak ścieżki
   Szczegóły błędu: Błąd 76
  • Błąd 1004
   Błąd danych, do których odwołuje się kod.
   Szczegóły błędu: Błąd 1004
 •