Funkcja LUB

Funkcja LUB to jedna z funkcji logicznych Excela. Zwraca wartość typu logicznego (Prawda lub Fałsz).
Jest odpowiednikiem sumy logicznej czyli alternatywy.

Argumentami funkcji są warunki, które albo są spełnione albo nie – czyli każdy z nich zwraca wartość Prawda lub Fałsz.

Jeżeli co najmniej jeden z pojedynczych warunków jest spełniony – funkcja LUB zwraca wartość Prawda. W wyniku działania funkcji otrzymamy Fałsz tylko w  przypadku, gdy wszystkie są fałszywe.

Odpowiednikiem funkcji w VBA jest funkcja OR().


Kurs Excel 2019 od podstaw

 

Funkcja MAX.K

Funkcja MAX.K to jedna z funkcji statystycznych Excela. Zwraca ona k-tą największą wartość z tablicy lub zakresu komórek.
Argumenty funkcji to:

  • Tablica – zakres komórek lub tablica wartości, z której chcemy uzyskać wynik. Argument obowiązkowy
  • K -liczba całkowita większa od zera, określająca którą z kolei największą wartość chcemy. otrzymać. Argument obowiązkowy.

Pomijane są tu wartości tekstowe. W przypadku gdy wstawiona zostanie błędna wartość k – np.  liczba ujemna, ułamkowa czy wiesza od liczby argumentów w Tablicy – wynikiem działania funkcji będzie błąd #LICZBA!

Odpowiednikiem funkcji w kodzie VBA jest funkcja arkuszowa Large.


Kurs Power Query - przetwarzanie danych w Excelu  

 

Funkcja Wyszukaj.Pionowo

Funkcja Wyszukaj.Pionowo to jedna z funkcji wyszukiwania i odwołań Excela. Wyszukuje wartość w pierwszej kolumnie zadeklarowanego zakresu tabeli i zwraca wartość z określonej kolumny tego samego wiersza .

Argumenty funkcji to:

  • Szukana_wartość – wartość do odszukania w pierwszej kolumnie tabeli
  • Tabela_tablica– zakres danych do odszukania i pobierania danych
  • Nr_indeksu_kolumny – kolumna, z której zostanie pobrana wartość wynikowa funkcji
  • Przeszukiwany_zakres – wartość typu logicznego. Prawda (wartość domyślna) – dla wyszukiwania najlepszego dopasowania. Dla wyszukania dokładnej wartości – argument ten musi mieć wartość Fałsz.

Jeżeli szukana wartość nie zostanie znaleziona – w wyniku działania funkcji otrzymamy błąd #N/D!.

W praktycznym zastosowaniu najważniejsze są zasady:

  • szukana wartość musi być w pierwszej kolumnie, a zwracana wartość w jednej z kolumn na prawo;
  • funkcja zawsze zwraca odwołanie do pierwszej znalezionej wartości. Jeżeli argument Szukana_wartość występuje również w kolejnych wierszach, nie są one brane pod uwagę;
  • jeżeli ostatni argument ma wartość PRAWDA (to wartość domyślna), pierwsza kolumna (czyli ta, w której szukamy dopasowania) musi być posortowana rosnąco, gdyż w innym przypadku możemy otrzymać bzdurne wyniki.

Odpowiednikiem funkcji w VBA jest funkcja arkuszowa Vlookup.


Kurs Excel dla pracowników biurowych

 

Funkcja ORAZ

Funkcja ORAZ to jedna z funkcji logicznych Excela. Zwraca wartość typu logicznego (Prawda lub Fałsz).
Jest odpowiednikiem iloczynu logicznego czyli koniunkcji.

Argumentami funkcji są warunki, które albo są spełnione albo nie – czyli każdy z nich zwraca wartość Prawda lub Fałsz.

Jeżeli każdy z pojedynczych warunków jest spełniony – funkcja ORAZ zwraca wartość Prawda. Jeżeli choć jeden z warunków nie jest spełniony – w wyniku działania funkcji otrzymujemy Fałsz.

Odpowiednikiem funkcji w VBA jest funkcja And().


Kurs Excel 2019 od podstaw

 

Funkcja Dzień.Tyg

Funkcja Dzień.Tyg to jedna z funkcji Daty i Czasu Excela. Zwraca wartość liczbową (od 1 do 7) odpowiadającą numerowi dnia tygodnia.

Argumenty funkcji to:

  • Liczba_kolejna – wartość daty
  • Zwracany_typ -liczba związana z ustawieniami regionalnymi daty:
   • 1 dla ustawień niedziela=1 do sobota=7
          wartość domyślna
   • 2 dla ustawień poniedziałek=1 do niedziela=7
   • 3 dla ustawień poniedziałek=0 do niedziela=6

Odpowiednikiem funkcji w VBA jest funkcja WeekDay()


Kurs Excel dla HR