Szybka zmiana nazwy pliku

Jak szybko zmienić nazwę pliku na dysku?  Można to zrobić kilkoma  różnymi sposobami, np. z wykorzystaniem metod obiektu FileSystemObject:
Przenoszenie pliku
Można tez wykorzystać proste wyrażenie VBA Name.
Działa to tak:

Name StaraNazwa  As NowaNazwa

Zarówno stara jak i nowa nazwa pliku muszą być pełne.  W ten sposób można przenosić pliki również między różnymi dyskami., oczywiście na tym drugim dysku istnieją odpowiednie foldery.

Przykładowy kod może wyglądać tak:

Public Sub ZmianaNazwy()
Dim StaraNazwa As String
Dim NowaNazwa As String
StaraNazwa = “E:\AKTUAL\Wprawki\Obraz1.jpg”
NowaNazwa = “E:Aktual\Wprawki\Obrazy\Obraz2.jpg”
Name StaraNazwa As NowaNazwa
End Sub

Najczęściej występujące błędy wykonania w tym przypadku to:

  • brak pliku do przeniesienia – błąd 53
  • brak folderu na miejscu docelowym przenoszonego pliku – błąd 53
  • przenoszony plik jest otwarty – błąd 75
  • istnieje już plik o nazwie, którą ma mieć przenoszony plik –
   błąd 58.

Za pomocą wyrażenia Name można przenosić także katalogi, ale tylko w ramach tego samego dysku.


Kurs Excel programowanie w VBA

 

Funkcje VBA OR

Funkcja Or w VBA to jedna z funkcji logicznych VBA. Właściwie to spełnia rolę operatora w sumie logicznej.
Wszystkie warunki będące składnikami takiej sumy muszą być typu Boolean (czyli True dla prawdy i False dla fałszu). W wyniku działania otrzymujemy również wartość typu Boolean.

Public Sub Przyklad()
Dim CzyPrawda As Boolean
Dim Warunek1 As Boolean
Dim
Warunek1 As Boolean
Dim Warunek1 As Boolean

CzyPrawda = Warunek1 Or Warunek2 Or Warunek3
End Sub

W wyniku działania otrzymujemy wartość True tylko wtedy, gdy chociaż jeden z warunków jest spełniony czyli ma wartość True.  Wartość False wystąpi tylko w przypadku. gdy wszystkie farunki są fałszem.

Odpowiednikiem funkcji w Excelu jest funkcja LUB()


Kurs Makra i VBA w Excelu dla początkujących

 

Funkcja VBA Large

Funkcja Large w VBA to jedna z funkcji arkuszowych VBA. W wyniku jej działania zwracana  jest k-ta największa wartość z tablicy czy zakresu danych.

Argumenty funkcji to:

  • Arg1 – Tablica/zakres danych, spośród których wyznaczamy  Argument obowiązkowy;
  • Arg2 -numer największej szukanej wartości. Argument obowiązkowy

Odpowiednikiem funkcji w Excelu jest funkcja MAX.K()


Kurs Makra i VBA w Excelu dla początkujących

 

Funkcja VBA Vlookup

Funkcja Vlookup w VBA to jedna z funkcji arkuszowych VBA. Wyszukuje określoną wartość w pierwszej kolumnie tabeli/zakresu komórek i zwraca wartość z określonej kolumny tego samego wiersza.

Argumenty funkcji to:

  • Arg1 – wartość do wyszukania w pierwszej kolumnie tabeli/zakresu. Argument obowiązkowy;
  • Arg2 – tabela/zakres komórek. Argument obowiązkowy
  • Arg3 – numer kolumny, z której ma być zwrócony wynik. Argument obowiązkowy
  • Arg4 – wartość logiczna True lub False. Dla wartości True wyszukiwana będzie wartość dopasowana, dla wartości False – dokładna. Argument opcjonalny, wartość domyślne to True.

W stosowaniu funkcji ważne są 2 sprawy:

  • szukana wartość musi być zawsze w pierwszej kolumnie tabeli/zakresu
  • jeżeli szukana wartość występuje kilka razy – funkcja zawsze zwróci tylko odwołanie do pierwszego jej wystąpienia
  • jeżeli wyszukiwana wartość nie występuje w zakresie – funkcja zwróci błąd wykonania 1004 – konieczne jest jego obsłużenie w kodzie

Odpowiednikiem funkcji w Excelu jest funkcja Wyszukaj.Pionowo.


Kurs Makra i VBA w Excelu dla początkujących

 

Funkcje arkuszowe VBA

Funkcje arkuszowe VBA to funkcje Excela, dostępne w ramach obiektu VBA Worksheet.Function. Działają tak samo, jak bezpośrednio w arkuszu.

Właściwie WorksheetFunction jest częścią obiektu Application, ale jak wiele innych może być stosowany samodzielnie.
Czyli można stosować w kodzie zarówno:
Application.WorksheetFunction….
jak i
WorksheetFunction…

Nazwy funkcji w ramach obiektu są w języku angielskim.


Kurs Makra i VBA w Excelu dla początkujących