Bezpieczeństwo makr

Pliki Excela zawierające kod VBA (czyli makra i/lub procedury) mogą niestety zawierać również szkodliwe oprogramowanie i mogą być niebezpieczne dla naszego komputera. Ma to znaczenie szczególnie przy otwieraniu plików nieznanego pochodzenia, pochodzących gdzieś z internetu i warto się zabezpieczyć. 
Ustawienia bezpieczeństwa makr dostępne są na karcie Developer w grupie opcji Kod:

Można je też ustawić na karcie Plik –> Opcje –> Centrum Zaufania –> Ustawienia Centrum Zaufania.

Dostępne są tu następujące opcje:

Ja preferuję tu drugą opcję czyli wyłączenie makr i włączenie powiadomień. Dotyczy to ustawień ogólnych Excela i dotyczy wszystkich plików. Po jej wyborze, przy otwarciu pliku z makrami zobaczymy taki komunikat:

Wystarczy, jeżeli naciśniemy przycisk Włącz zawartość i wszystkie makra będą dostępne.

Jest to z pewnością bardzo pożyteczne działanie, ale w sytuacji aplikacji znanych i sprawdzonych, z pewnego źródła – często uciążliwe. Jak się pozbyć tych komunikatów? Przynajmniej w stosunku do tych treści, których jesteśmy pewni?
Służy do tego inna z opcji Centrum Zaufania – Zaufane lokalizacje

Po naciśnięciu przycisku Dodaj nową lokalizację… , otwiera się  nowy formularz, w którym definiujemy wybrany folder:

Z reguły warto od razu zaznaczyć także checkbox Podfoldery tej lokalizacji są także zaufane.

W ten sposób może wybrać zaufane lokalizacje na naszym komputerze. Jeżeli chcemy zdefiniować jakiś dysk sieciowy, konieczne jest zaznaczenie wcześniejsze checkboxa Zezwalaj na zaufane lokalizacje w mojej sieci.


Funkcja VBA And

Funkcja And w VBA to jedna z funkcji logicznych VBA. Właściwie to spełnia rolę operatora w iloczynie logicznym.
Wszystkie warunki będące czynnikami takiego iloczynu muszą być typu Boolean (czyli True dla prawdy i False dla fałszu). W wyniku działania otrzymujemy również wartość typu Boolean.

Public Sub Przyklad()
Dim CzyPrawda As Boolean
Dim Warunek1 As Boolean
Dim
Warunek1 As Boolean
Dim Warunek1 As Boolean

CzyPrawda = Warunek1 And Warunek2 And Warunek3
End Sub

W wyniku działania otrzymujemy wartość True tylko wtedy, gdy każdy z warunków jest spełniony czyli ma wartość True.  W każdym innym przypadku otrzymamy False.

Odpowiednikiem funkcji w Excelu jest funkcja Oraz()


Kurs Makra i VBA w Excelu dla początkujących

 

Funkcja ORAZ

Funkcja ORAZ to jedna z funkcji logicznych Excela. Zwraca wartość typu logicznego (Prawda lub Fałsz).
Jest odpowiednikiem iloczynu logicznego czyli koniunkcji.

Argumentami funkcji są warunki, które albo są spełnione albo nie – czyli każdy z nich zwraca wartość Prawda lub Fałsz.

Jeżeli każdy z pojedynczych warunków jest spełniony – funkcja ORAZ zwraca wartość Prawda. Jeżeli choć jeden z warunków nie jest spełniony – w wyniku działania funkcji otrzymujemy Fałsz.

Odpowiednikiem funkcji w VBA jest funkcja And().


Kurs Excel 2019 od podstaw