Funkcja VBA Vlookup

Funkcja Vlookup w VBA to jedna z funkcji arkuszowych VBA. Wyszukuje określoną wartość w pierwszej kolumnie tabeli/zakresu komórek i zwraca wartość z określonej kolumny tego samego wiersza.

Argumenty funkcji to:

  • Arg1 – wartość do wyszukania w pierwszej kolumnie tabeli/zakresu. Argument obowiązkowy;
  • Arg2 – tabela/zakres komórek. Argument obowiązkowy
  • Arg3 – numer kolumny, z której ma być zwrócony wynik. Argument obowiązkowy
  • Arg4 – wartość logiczna True lub False. Dla wartości True wyszukiwana będzie wartość dopasowana, dla wartości False – dokładna. Argument opcjonalny, wartość domyślne to True.

W stosowaniu funkcji ważne są 2 sprawy:

  • szukana wartość musi być zawsze w pierwszej kolumnie tabeli/zakresu
  • jeżeli szukana wartość występuje kilka razy – funkcja zawsze zwróci tylko odwołanie do pierwszego jej wystąpienia
  • jeżeli wyszukiwana wartość nie występuje w zakresie – funkcja zwróci błąd wykonania 1004 – konieczne jest jego obsłużenie w kodzie

Odpowiednikiem funkcji w Excelu jest funkcja Wyszukaj.Pionowo.


Kurs Makra i VBA w Excelu dla początkujących

 

Funkcja Wyszukaj.Pionowo

Funkcja Wyszukaj.Pionowo to jedna z funkcji wyszukiwania i odwołań Excela. Wyszukuje wartość w pierwszej kolumnie zadeklarowanego zakresu tabeli i zwraca wartość z określonej kolumny tego samego wiersza .

Argumenty funkcji to:

  • Szukana_wartość – wartość do odszukania w pierwszej kolumnie tabeli
  • Tabela_tablica– zakres danych do odszukania i pobierania danych
  • Nr_indeksu_kolumny – kolumna, z której zostanie pobrana wartość wynikowa funkcji
  • Przeszukiwany_zakres – wartość typu logicznego. Prawda (wartość domyślna) – dla wyszukiwania najlepszego dopasowania. Dla wyszukania dokładnej wartości – argument ten musi mieć wartość Fałsz.

Jeżeli szukana wartość nie zostanie znaleziona – w wyniku działania funkcji otrzymamy błąd #N/D!.

W praktycznym zastosowaniu najważniejsze są zasady:

  • szukana wartość musi być w pierwszej kolumnie, a zwracana wartość w jednej z kolumn na prawo;
  • funkcja zawsze zwraca odwołanie do pierwszej znalezionej wartości. Jeżeli argument Szukana_wartość występuje również w kolejnych wierszach, nie są one brane pod uwagę;
  • jeżeli ostatni argument ma wartość PRAWDA (to wartość domyślna), pierwsza kolumna (czyli ta, w której szukamy dopasowania) musi być posortowana rosnąco, gdyż w innym przypadku możemy otrzymać bzdurne wyniki.

Odpowiednikiem funkcji w VBA jest funkcja arkuszowa Vlookup.


Kurs Excel dla pracowników biurowych