Funkcja VBA Large

Funkcja Large w VBA to jedna z funkcji arkuszowych VBA. W wyniku jej działania zwracana  jest k-ta największa wartość z tablicy czy zakresu danych.

Argumenty funkcji to:

    • Arg1 – Tablica/zakres danych, spośród których wyznaczamy  Argument obowiązkowy;
    • Arg2 -numer największej szukanej wartości. Argument obowiązkowy

Odpowiednikiem funkcji w Excelu jest funkcja MAX.K()


Kurs Makra i VBA w Excelu dla początkujących

 

Funkcja MAX.K

Funkcja MAX.K to jedna z funkcji statystycznych Excela. Zwraca ona k-tą największą wartość z tablicy lub zakresu komórek.
Argumenty funkcji to:

    • Tablica – zakres komórek lub tablica wartości, z której chcemy uzyskać wynik. Argument obowiązkowy
    • K -liczba całkowita większa od zera, określająca którą z kolei największą wartość chcemy. otrzymać. Argument obowiązkowy.

Pomijane są tu wartości tekstowe. W przypadku gdy wstawiona zostanie błędna wartość k – np.  liczba ujemna, ułamkowa czy wiesza od liczby argumentów w Tablicy – wynikiem działania funkcji będzie błąd #LICZBA!

Odpowiednikiem funkcji w kodzie VBA jest funkcja arkuszowa Large.


Kurs Power Query - przetwarzanie danych w Excelu