Funkcja Przesunięcie

Funkcja Przesunięcie jest funkcją z grupy funkcji Wyszukiwania i odwołania. W wyniku jej działania zwracany jest zakres komórek lub pojedyncza komórka.
Argumenty funkcji to:

  • odwołanie – komórka, w stosunku do której wyznaczamy odwołanie.
   Argument obowiązkowy.
  • wiersze – liczba wierszy, o które ma być przesunięty początek zwracanego zakresu (w stosunku do numeru wiersza odwołania). Dla wartości dodatnich – przesuniecie następuje poniżej komórki odwołania, dla ujemnych – powyżej. Wstawienie liczby ułamkowej spowoduje, że jako argument pobrana będzie część całkowita (nie zaokrąglenie) tej liczby.
   Wartością domyślną jest 0 – czyli bez przesunięcia.
  • kolumny – liczba kolumn, o które ma być przesunięty początek zwracanego zakresu (w stosunku do numeru kolumny odwołania). Dla wartości dodatnich – przesuniecie następuje w prawo od komórki odwołania, dla ujemnych – w lewo. Wstawienie liczby ułamkowej spowoduje, że jako argument pobrana będzie część całkowita (nie zaokrąglenie) tej liczby.
   Wartością domyślną jest 0 – czyli bez przesunięcia.
  • wysokość – liczba wierszy zwracanego wyniku.
   Wartością domyślną jest ilość wierszy odwołania
  • szerokość – liczba kolumn zwracanego wyniku.
   Wartością domyślną jest ilość kolumn odwołania

W zależności od poszczególnych wartości wprowadzonych jako argumenty funkcji – wynikiem działania może być albo pojedyncza wartość albo tablica wartości.
Odpowiednikiem funkcji w kodzie VBA jest funkcja Offset().

Przykładem praktycznego zastosowania jest np. zakres dynamiczny.


Kurs Excel - zaawansowane funkcje i formuły