Suma.Warunków

Suma.Warunków to  funkcja matematyczna Excela. W wyniku jej działania otrzymujemy sumę wartości komórek spełniających określone kryteria wyszukiwania. Jest to w zasadzie rozszerzenie funkcji Suma.Jeżeli – działa na tej samej zasadzie, ale wprowadza możliwość wprowadzenia większej ilości warunków wyszukiwania.
Argumenty funkcji to:

  • Suma_Zakres – zakres komórek, które mają zostać zsumowane, argument wymagany
  • Kryteria_zakres1 – zakres komórek, w których muszą  być spełnione kryteria1,
   argument wymagany
  • Kryteria1 – warunek do spełnienia dla komórek z Kryteria_zakres1,
   argument wymagany

Argumentami opcjonalnymi są kolejne pary Kryteria_zakres2 i Kryteria2, Kryteria_zakres3 i Kryteria3…. itd.
Takich par można wstawić 127.
Warto zwrócić uwagę, że wszystkie te kryteria dla poszczególnych zakresów muszą być spełnione jednocześnie. Czyli szukamy rekordów, w których dla Kryterium_zakres1 jest spełniony warunek Kryterium1 ORAZ dla Kryterium_zakres2 jest spełniony warunek Kryterium2 ORAZ ….

Zarówno Kryteria_Zakres.. jak i Suma Zakres muszą być ciągłymi zakresami komórek.
Argument Kryteria opisałam w notce:
Kryteria wyszukiwania
warto tam zajrzeć i sprawdzić, jakie są możliwości.

W praktyce wygląda to tak:

Na przykład z widocznej na screenie tabeli chcemy wyznaczyć sumę kwot przypisanych do kobiet o nazwisku Nowak. Formuła wyznaczająca tę wartość to:
=SUMA.WARUNKÓW(D:D;A:A;”* Nowak”;B:B;”K”)
Wielkość liter w kryterium wyszukiwania nie ma znaczenia. Zakres i zakres wyszukiwania jest oznaczona natomiast całymi kolumnami czyli formuła będzie działać nawet przy rozszerzeniu tabeli o kolejne wiersze.
Inny przykład – zsumowanie kwot o wartości co najmniej 50zł przypisanych do osób poniżej 18 lat to formuła:
=SUMA.WARUNKÓW(D:D;D:D;”>=50″;C:C;”>18″)
W przypadku odwołania do innej komórki np. F1 mogłoby to wyglądać tak:
=SUMA.WARUNKÓW(D:D;D:D;”>=” & F1;C:C;”>” & F2)

Odpowiednikiem funkcji Suma.Warunków jest funkcja arkuszowa SumIfs.


Kurs Excel - zaawansowane funkcje i formuły

 

Zostaw komentarz