Suma.Jeżeli

Suma.Jeżeli to jedna z funkcji matematycznych Excela. W wyniku jej działania otrzymujemy sumę wartości komórek spełniających określone kryterium wyszukiwania.
Argumenty funkcji to:

    • Zakres – zakres komórek, spełniających dany warunek, argument wymagany
    • Kryteria – warunek do spełnienia w zakresie komórek, argument wymagany
    • Suma_zakres – zakres komórek, z których wartości będą sumowane, jeżeli odpowiadające im komórki z pierwszego argumentu spełniają kryterium.  Jest to argument opcjonalny. Jeżeli zostanie pominięty – sumowane będą komórki z argumentu Zakres.

Zarówno Zakres jak i Suma Zakres muszą być ciągłymi zakresami komórek.
Argument Kryteria opisałam w notce:
Kryteria wyszukiwania
warto tam zajrzeć i sprawdzić, jakie są możliwości.

W praktyce wygląda to tak:

Załóżmy, że z widocznej na screenie tabeli chcemy wyznaczyć sumę kwot przypisanych do osób o nazwisku Nowak. Formuła wyznaczająca tę wartość to:
=SUMA.JEŻELI(A:A;”* nowak”;D:D)
Przypominam, że wielkość liter w kryterium wyszukiwania nie ma znaczenia. Zakres i zakres wyszukiwania jest oznaczona natomiast całymi kolumnami czyli formuła będzie działać nawet przy rozszerzeniu tabeli o kolejne wiersze.
Inny przykład – zsumowanie kwot o wartości co najmniej 20zł to formuła:
=SUMA.JEŻELI(D:D;”>=20″)
W przypadku odwołania do innej komórki np. F1 mogłoby to wyglądać tak:
=SUMA.JEŻELI(D:D;”>=” & F1)
natomiast suma wartości powyżej średniej to:
=SUMA.JEŻELI(D:D;”>” & ŚREDNIA(D:D))

Odpowiednikiem funkcji Suma.Jeżeli jest funkcja arkuszowa SumIf.


Kurs Excel dla księgowych

 

Zostaw komentarz