Ochrona arkusza

Ochrona arkusza to zabezpieczenie przed wprowadzaniem zmian poszczególnych elementów arkusza.
Ochronę arkusza włączamy na karcie Recenzja:

Po naciśnięciu przycisku pokaże się formularz, w którym zaznaczamy te opcje, na które chcemy pozwolić użytkownikowi. Jeżeli nie zaznaczymy żadnej z dostępnych opcji, nie będzie można nawet zaznaczyć komórek.

W formularzu tym można wpisać hasło – wówczas do zdjęcia ochrony konieczne będzie jego wpisanie. Jeżeli pole to zostawimy puste – do zdjęcia ochrony wystarczy naciśnięcie przycisku.

Po włączeniu ochrony arkusza (niezależnie od zaznaczenia opcji związanych z formatowaniem czy wstawianiem/usuwaniem), nie można edytować komórek. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku komórek zawierających formuły, ale blokada wszystkich komórek uniemożliwia również wpisywanie danych, które powinny być wprowadzone. Oznacza to, że komórki do edycji musimy odblokować.
Zaznaczamy zakres komórek do edycji, przechodzimy do formatowania komórek (korzystając np. z menu podręcznego) i aktywujemy zakładkę Ochrona.

Pole Zablokuj jest domyślnie zaznaczone (dla wszystkich komórek w arkuszu), więc konieczne jest jego odznaczenie. Po zdjęciu blokady – wybrane komórki będą dostępne do edycji.
Jeżeli ochrona arkusza nie jest włączona, blokada komórki jest nieskuteczna.

Warto też pamiętać, że przy włączonej ochronie arkusza nie ma możliwości ukrywania/odkrywania wierszy/kolumn czy innych obiektów.

 


Kurs Excel 2010 esencja

Zostaw komentarz