Niestandardowy format daty

Na wszelki wypadek przypominam, że data w Excelu to liczba – to ważne. Z doświadczenia wiem, że kreatywność użytkowników w tym zakresie bywa niczym nie ograniczona i pojawiają się problemy, gdyż formuły nie działają prawidłowo, trudno zagregować dane czy nawet je posortować. Warto więc przypilnować, aby w komórkach była data prawidłowo zapisana, a wszystkie ewentualne ozdobniki czy nietypowe zapisy pokazać za pomocą formatowania komórek (czyli zmiany sposobu wyświetlania).

Kody niestandardowego formatowania daty to:

m wyświetla miesiąc jako liczbę
mm wyświetla miesiąc jako liczbę dwucyfrową (czyli dla numeru miesiąca mniejszego od 10 z dodaniem zera na początku)
mmm wyświetla skrót nazwy miesiąca
mmmm wyświetla pełną nazwę miesiąca
mmmmm wyświetla pierwszą literę nazwy miesiąca
d
wyświetla dzień jako liczbę
dd
wyświetla dzień jako liczbę z zerem uzupełniającym
ddd
wyświetla skrót nazwy dnia tygodnia
dddd
wyświetla pełną nazwę dnia tygodnia
rr
wyświetla rok w postaci 2 cyfr
rrrr wyświetla rok w postaci 4 cyfr

W praktyce wygląda to na przykład tak (dla daty dzisiejszej czyli 2019-09-09.

kod Wynik
dddd, d mmm rrrr poniedziałek, 9 wrz 2019
mmm, ddd wrz, pon
dd”\”mm”\”rrrrr
09\09\2019

Warto pamiętać też, że wprawdzie data to liczba, ale liczb ujemnych nie można sformatować w takim f0rmacie daty. Poza tym – wprowadzona data nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 1900r.


 

Kurs Excel - zaawansowane funkcje i formuły

 

 

Zostaw komentarz