Niestandardowy format czasu

Tradycyjnie już przypominam, że czas w Excelu to liczba.  Wszystko inne to tylko ozdobniki sposobu wyświetlania. Jeżeli komórki wyświetlające czas mają być używane do dalszych obliczeń – muszą być prawidłowo zapisane.

Choć oczywiście patrząc na dane np. w grafiku – zapisanie pracy w godzinach 0,3333333… do 0,66666667.. jest jednak mało przyjazne. Zdecydowanie trzeba to sformatować. 

Oprócz dostępnych standardowych formatów czasu, można oczywiście sformatować komórkę niestandardowo, dopasowując wygląd do własnych potrzeb.
Kody niestandardowego formatowania czasu to:

g
wyświetla godzinę 
gg
wyświetla godzinę z zerami uzupełniającymi
m wyświetla minuty
mm
wyświetla minuty z zerami uzupełniającymi
s
wyświetla sekundy
ss
wyświetla sekundy z zerami uzupełniającymi
[] wyświetla liczbę godzin większą niż 24 oraz liczbę minut i sekund większą niż 60
AM lub PM
wyświetla liczbę godzin w formie zegara 12-godzinnego

W praktyce wygląda to tak:

Liczba Wyświetlanie Kod formatowania niestandardowego
0,333333 8:00 g:mm
0,333333 08:00 gg:mm
1,25 30:00 [gg]:mm
0,6 02:24 PM gg:mm A/P”M”
0,333333 08:00 AM gg:mm A/P”M”

Kurs Excel 2013 od podstaw

Zostaw komentarz