Kryteria wyszukiwania

Kryteria wyszukiwania to argument takich funkcji Excela jak m.in. Licz.Jeżeli, Licz.Warunki, Suma.Jeżeli czy Suma.Warunków. Argument ten definiuje zasadę wyszukiwania komórek pobieranych do zliczania czy sumowania.
W przypadku liczb sprawa jest prosta: po prostu wpisujemy liczbę jako kryterium i funkcja wyszuka komórki równe dokładnie tej wartości. W pozostałych przypadkach tworzymy ciąg tekstowy, wpisując do kryterium albo konkretne wartości albo odwołania do innych komórek. Możemy tu zastosować symbole wieloznaczne:
* – zastępuje dowolny ciąg tekstowy, również o zerowej długości
? – zastępuje dowolny pojedynczy znak

Załóżmy, że mamy taką prostą tabelkę, w której chcemy policzyć lub zsumować komórki spełniające dany warunek. Dodatkowo, w oznaczona na żółto komórka F1 to miejsce wypisywania parametrów.

Jeżeli chcemy np. wyszukać wszystkie kobiety – czyli oznaczenia K w kolumnie B jako kryterium wystarczy wstawić po prostu k.  Excel sam wstawi je w oznaczający tekst cudzysłów. Wielkość liter nie ma znaczenia. Chcąc odwołać się do komórki F1 jako parametru, wpisujemy tam K, natomiast jako kryterium wpisujemy F1 (tu znak cudzysłowu się nie pojawia).
Jeżeli wyszukiwanie miałoby dotyczyć wszystkich pozycji z wyjątkiem kobiet – kryterium wyszukiwania to “<>k” lub z odwołaniem do komórki F1: “<>” & F1

W przypadku, gdybyśmy chcieli wyszukać osoby, których imię zaczyna się na A (kolumna A tabeli) – kryterium wyszukiwania to “A*” lub w odwołaniu do parametru w komórce F1: F1 & “*”
Jeżeli wyszukiwanie miałoby dotyczyć np. nazwiska rozpoczynającego się na literę A kryterium w formule byłoby
“* A*” (lub “* ” & F1 & “*”) czyli coś na początku, następnie spacja i litera A, coś na końcu.
Analizując jednak dane w tabelce – dodatkowo trzeba by wykluczyć przypadek, ze na literę A zaczyna się nie nazwisko tylko drugie imię. W takim przypadku konieczne jest dodanie drugiego kryterium (czyli skorzystanie z funkcji Licz.Warunki czy Suma.Warunków) wykluczającego, że po ciągu “spacja A” pojawi się kolejna spacja. Byłoby to np. “<>* A* *” (a z parametrem w F1: “<>* ” & F1 & “* *”).
A gdybyśmy chcieli wyszukać np. ilość komórek, które mają pięcioliterowe nazwisko? Potrzebny byłby schemat, w którym byłoby coś na początku, spacja i 5 znaków czyli:
“* ?????”.

Takich różnych kombinacji można oczywiście tworzyć więcej, stosownie do potrzeb i rodzaju danych.
Warto też pamiętać, że w niektórych przypadkach kryterium może też zawierać inną funkcję Excela. W przypadku tej tabeli można wyznaczyć na przykład ilość/sumę komórek zawierających kwotę o wartości co najmniej średniej wszystkich kwot. Takie kryterium wyglądałoby tak: “>=” & ŚREDNIA(D2:D14)


 

 

Zostaw komentarz