Funkcje nietrwałe

Funkcje nietrwałe (nazywane także ulotnymi) Excela to funkcje, których wynik działania jest niezależny od argumentów wejściowych funkcji (lub w ogóle ich nie ma).
Do najbardziej typowych funkcji nietrwałych należą m.in. :

    • Dziś() – zwracająca bieżącą datę systemową
    • Teraz() – zwracająca bieżącą datę i czas systemowy
    • Los() – zwracająca losową liczbę większą lub równą 0 i mniejszą od 1

Funkcje te są zwracają wynik na nowo po każdym przeliczeniu arkusza. Oznacza to, że wszystkie formuły powiązane z nimi też będą na nowo przeliczane, a wyniki końcowe też się zmienią.

Chcąc wstawić datę/godzinę jako wartości statyczne – należy użyć skrótów klawiaturowych:

    • Ctrl+; – wstawia bieżącą datę
    • Ctrl+Shift + ; – wstawia bieżącą godzinę

Można też użyć kodu VBA do wstawienia wyniku działania funkcji jako wartości, a nie samej funkcji.

 


 

Kurs Excel 2019 od podstaw